DOWNLOADS

 • หนังสือรายละเอียด (Profiler)
 • รายละเอยีดการสมคัรเข้าโปรแกรมวไีอเอสพี (App Info)
 • ดาวน์โหลดใบสมัครและหนังสือรายละเอียดโปรแกรมต่างๆของเรา ท่านต้องมีโปรแกรม Adobe Reader ( ) เพื่ออ่านและพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนทัวร์การศึกษาประจำท้องถิ่น หรือเปิดชมภาคภาษาอังกฤษในเว็บไซท์ของเรา

  การศึกษาที่วิคตอเรีย

  โปรแกรมการศึกษาระดับมัธยมนานาชาติของวิคตอเรียเปิดรับนักเรียนนานาชาติ อายุระหว่างสิบเอ็ดถีงสิบแปดได้มีโอกาสศึกษาที่เมืองวิคตอเรียมลฑลบริติช โคลัมเบียประเทศแคนาดา

  นักเรียนจะได้เรียนรู้มีประสบการณ์วัฒนธรรมแคนาดา
  พร้อมๆกับเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษขณะที่เข้าศึกษาใน
  โปรแกรมต่างๆของเราที่ได้รับรองจากรัฐบาล

  เป็นเวลามากกว่าสิบห้าปีที่เรามีประสบการณ์ในการ
  เตรียมนักเรียนไปสู่ความสำเร็จด้วยการจัดโปรแกรม การศึกษาที่มีคุณภาพดีเลิศต่างๆ
 • home |
 • about |
 • news |
 • programs |
 • applications |
 • student life |
 • hosting a student |
 • gis course |
 • faq's
 • © 2017 Victoria International High School Program

  >